Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Linia trendu wzrostowego (2023-09-26)

REKLAMA