Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Kanał zniżkujący (2023-09-29)

Cena docelowa po wybiciu z formacji zniżkującego kanału została osiągnięta 5 października 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na spadek do 6,74 na .

REKLAMA