Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Klin zniżkujący (2023-09-29)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 6 października 2023. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 6,52 na ok. .

REKLAMA