Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Podwójne dno (2023-09-29)

W trakcie sesji 3 października 2023 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy wolumenie obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 6,36 na ok. .

REKLAMA