Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Podwójne dno (2024-03-18)

Target po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 10 kwietnia 2024. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 6,48 na ok. .

REKLAMA