Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Podwójne dno (2024-04-26)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 7 maja 2024. W dniu, w którym doszło do wybicia, nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 6,66 na .

REKLAMA