Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Linia trendu spadkowego (2024-05-08)

Podczas sesji 10 maja 2024 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA