Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Linia trendu spadkowego (2024-07-05)

REKLAMA