Nazwa / Typ formacji

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA / Linia trendu wzrostowego (2018-11-21)

13 marca 2019 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA