Nazwa / Typ formacji

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA / Linia trendu spadkowego (2019-10-25)

Podczas sesji 28 października 2019 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA