Nazwa / Typ formacji

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA / Linia trendu spadkowego (2020-04-01)

7 kwietnia 2020 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA