Nazwa / Typ formacji

PGNiG SA / Podwójny szczyt (2020-07-02)

W trakcie sesji 13 lipca 2020 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo wzrostu do 5,82 na ok. .

REKLAMA