Nazwa / Typ formacji

PGNiG SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-11-02)

Formacja rozszerzającego się zniżkującego klina została wypełniona 9 grudnia 2020. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 5,37 na ok. .

REKLAMA