Nazwa / Typ formacji

PGNiG SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-11-20)

REKLAMA