Nazwa / Typ formacji

PGNiG SA / Linia trendu spadkowego (2020-11-20)

REKLAMA