Nazwa / Typ formacji

PGNiG SA / Trójkąt (2021-08-19)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji trójkąta został osiągnięty 20 września 2021. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 6,05 na ok. .

REKLAMA