Nazwa / Typ formacji

PGNiG SA / Linia trendu spadkowego (2022-06-16)

REKLAMA