Nazwa / Typ formacji

PGNiG SA / Linia trendu spadkowego (2022-07-11)

22 lipca 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA