Nazwa / Typ formacji
Polski Koncern Naftowy Orlen SA / Trójkąt zniżkujący (2017-11-15)
REKLAMA