Nazwa / Typ formacji
Polski Koncern Naftowy Orlen SA / Opór (2018-01-24)
REKLAMA