Nazwa / Typ formacji

Polski Koncern Naftowy Orlen SA / Podwójne dno (2018-03-08)

Podczas sesji 15 marca 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 76,55 na .

REKLAMA