Nazwa / Typ formacji
Polski Koncern Naftowy Orlen SA / Klin zniżkujący (2018-04-04)
REKLAMA