Nazwa / Typ formacji

Polski Koncern Naftowy Orlen SA / Podwójny szczyt (2019-01-14)

REKLAMA