Nazwa / Typ formacji

Polski Koncern Naftowy Orlen SA / Linia trendu wzrostowego (2019-01-31)

W trakcie sesji 11 lutego 2019 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA