Nazwa / Typ formacji

Polski Koncern Naftowy Orlen SA / Podwójne dno (2019-03-21)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 9 maja 2019. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 88,54 na ok. .

REKLAMA