Nazwa / Typ formacji

Polski Koncern Naftowy Orlen SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2019-03-05)

REKLAMA