Nazwa / Typ formacji

Polski Koncern Naftowy Orlen SA / Podwójne dno (2020-02-12)

REKLAMA