Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Trzy zwyżkujące dołki (2020-07-13)

W trakcie sesji 14 lipca 2020 doszło do wybicia w dół z formacji trzech zwyżkujących dołków. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na spadek do 34,58 na ok. .

REKLAMA