Nazwa / Typ formacji

Polski Koncern Naftowy Orlen SA / Podwójne dno (2020-08-21)

31 sierpnia 2020 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 41,84 na ok. .

REKLAMA