Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Podwójne dno (2020-08-21)

Cena docelowa po wybiciu z formacji podwójnego dna została osiągnięta 15 października 2020. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 41,84 na ok. .

REKLAMA