Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Linia trendu spadkowego (2020-10-09)

W trakcie sesji 3 listopada 2020 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA