Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Linia trendu spadkowego (2020-10-09)

REKLAMA