Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Linia trendu wzrostowego (2021-01-19)

W trakcie sesji 25 stycznia 2021 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA