Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Linia trendu wzrostowego (2021-03-01)

REKLAMA