Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Linia trendu wzrostowego (2021-04-13)

Podczas sesji 8 lipca 2021 linia trendu wzrostowego została przebita. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA