Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Linia trendu wzrostowego (2021-04-13)

REKLAMA