Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Podwójny szczyt (2021-06-11)

REKLAMA