Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2021-07-30)

Cena docelowa po wybiciu z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina została osiągnięta 14 września 2021. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 79,79 na ok. .

REKLAMA