Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Klin zniżkujący (2021-07-09)

Formacja zniżkującego klina została wypełniona 8 października 2021. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na wzrost do 83,62 na .

REKLAMA