Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Linia trendu spadkowego (2021-09-01)

7 września 2021 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA