Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Opór (2021-09-09)

Podczas sesji 13 września 2021 doszło do przebicia oporu. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA