Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Podwójne dno (2022-02-15)

Poziom docelowy po wybiciu górą z formacji podwójnego dna został osiągnięty 3 marca 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 80,34 na .

REKLAMA