Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2022-04-15)

W trakcie sesji 25 kwietnia 2022 zaszło wybicie dołem formacji odwróconego trójkąta, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 66,30 na ok. .

REKLAMA