Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-05-18)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 29 sierpnia 2022. W dniu wybicia obliczyliśmy szanse na osiągnięcie ceny 61,48 na ok. .

REKLAMA