Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2022-07-15)

20 lipca 2022 doszło do wybicia z formacji odwróconego trójkąta. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 80,44 na ok. .

REKLAMA