Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Kanał zniżkujący (2022-07-06)

Podczas sesji 26 września 2022 doszło do wybicia dołem formacji zniżkującego kanału, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 43,43 na ok. .

REKLAMA