Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Podwójne dno (2022-09-16)

26 września 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 48,50 na ok. .

REKLAMA