Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Linia trendu spadkowego (2022-10-31)

Podczas sesji 2 listopada 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA