Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2022-12-14)

REKLAMA