Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Podwójny szczyt (2023-01-05)

REKLAMA