Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Podwójny szczyt (2023-05-23)

REKLAMA