Nazwa / Typ formacji

PKN Orlen SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2023-05-26)

REKLAMA