Nazwa / Typ formacji

Orlen SA / Linia trendu wzrostowego (2023-07-07)

9 sierpnia 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA